Kõik uudised Paberväljanne Online

Kes süütas kiige?

Politsei palub kaasabi selgitamaks, kelle tegevus viis Tõnissoni tänaval mänguväljakul põlenguni, milles hävis pesakiik.

Põleng toimus 20. augusti varahommikul, kui päästjad said sellesisulise väljakutse ning kustutasid tule. Politseile linnavalitsuselt laekunud avaldusest nähtub, et pesakiige põlenguga tekitatud kahju küündib 1392 euroni. 

Mänguväljakul vandaalitsenud ja varalise kahju tekitanud isiku või isikute tuvastamiseks alustati väärteomenetlust. Kui kellelgi on teavet, mis võiks uurimist edasi aidata, palutakse sellest teada anda telefonidel 730 8877 või 612 3000.

Autor: Kerly Virk, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 14/09/2016 22:30:04test version:0.10443496704102