Kõik uudised Paberväljanne Online

Matemaatikust koolidirektor

Meie üht mainekamat gümnaasiumi Tartus on pikemat aega direktoritena juhtinud kaks Treffneri nimelist koolimeest.

Kõigepealt HTG rajaja ja arendaja Hugo (1845–1912, direktor 1883–1912) ja hiljem tema kaugelt sugulane Konstantin (1885–1978, direktor 1917–1940). Mulgimaa juurtega nooruk õppis Paide linnakoolis, siis Tartus HTG-s ja sooritas siinse kubermangugümnaasiumi juures koduõpetaja kutseeksamid. 1906–1913 töötas ta kasvataja ja koolmeistrina HTG-s, maailmasõja ajal õppis ülikoolis matemaatikat ja lõpetas kursuse 1917. a kevadel. Sama aasta sügisel valiti agara haridustegelasena silma paistnud Konstantin HTG etteotsa ja direktori ametisse jäi ta 1940. a suveni. Siis pidas uus võim vajalikuks Konstantini direktoriametist tagandada ja seniste sidemete katkestamiseks saata Tallinna. Matemaatikaõpetajaks äsja loodud 7. keskkooli Tõnismäel.

Temast kui direktorist on meenutusi küllaga. Treffnerist Karl Raudsepp nimetab direktorit tõeliseks härrasmeheks, kes kandis ametis olles alati sabakuube ja ninal näpitsprille, rääkis vähe, aga mõjusalt. Poisid teadsid, et Vabadussõja lõpul oli ta olnud 8 kuud Jaan Tõnissoni valitsuse haridusminister ja just sel ajal avati 1. detsembril 1919 eesti rahvusülikool. Kuigi ta oli Tõnissoni leeri mees, autasustas riigivanem K. Päts Konstantini 50. sünnipäeva puhul Kotkaristiga. Paljudel oli meeles hetk 1935. a 13. oktoobril, kui õhtuhämaruses seisis kogu koolipere, käes põlevad tõrvikud, koolikvartali siseõuel ja austas oma direktorit. Konstantin Treffner seisis II korruse aknal, äsja saadud autasu kaelas. Oli mees, kellest eeskuju võtta.

1930. aastate keskel HTG humanitaarharus õppinud ja hiljem arstiteaduses silma paistnud Kalju Villako iseloomustas oma elulooraamatus „Ajarännak“ (1999) Kostjat – nii teda poisid omavahel nimetasid – järgmiselt. Treffner juhtis suurt kooli kindla käega. Kõigest, mis majas toimus, näis tal olevat täpne ülevaade. Teda austati, temast peeti lugu ja parasjagu kardeti kah. Õpetajateks valis ta võimalikest kandidaatidest ikka parimad.

Tal oli komme jalutada tundide ajal piki koridore ja vaadata läbi uste klaasakende, mis parajasti klassis toimub. Mõnikord astus klassigi, et tabada mõni spikerdaja või muu korrarikkuja. Sellele järgnes ka vastav karistus.

Teised treffneristid meenutavad, et kõige tavalisem oli vahetunni ajaks klassiukse juurde seisma panemine. Raskem karistus oli seismine õpetajate toa ja kõige raskem direktori kabineti ukse kõrval. Sest kui siis Kostja tuli, päris ta tingimata, mille eest poiss seisab. Ja juhtus tal aega olema, siis ajas süüdlasega nelja silma all tõsist mehejuttu.

Kord nädalas toimus õpilaspere üldkogunemine hommikupalvuse sildi all. Kui vaja, tõusis direktor ise kõnetooli, et teavitada eelseisvatest üritustest, käsitleda pedagoogilisi teemasid, kiita tublimaid ja noomida eksinuid.

Tema keemikuks õppinud ja hiljem Rootsis emigratsioonis elanud poeg Arvo Treffner (1914–1994) meenutas, et nende perel oli avar korter koolimaja ühes tiivas. Direktorile oli ette nähtud prii korter, küte ja valgustus. Ka vesi oli tasuta, ainult seda tuli pumbata õues olevast kaevust. Hommikud algasid ikka ahjude kütmisega, klassiruumide ahjud pandi kütte juba öösel. Pärast lõunasööki tutvus isa hommikuste ajalehtedega ja tegi lühikese uinaku. Raadiot peres ei olnud. Isa ütles, et kui oled terve päeva vahetundide lärmi sees viibinud, siis olgu vähemalt kodus rahu ning vaikus. Pärast lõunapuhkust läks oma kabinetti ja tegeles seal kooli paberitega kuni õhtuni. Küll tavatses eluruumides parandada matemaatika kontrolltöid.

Hulk aega tuli direktoril koostada ka klasside tunniplaane. See oli hästi keeruline ülesanne, sest paljud pedagoogid töötasid mujalgi ja esitasid ajad, mil olid kooli tarvis vabad. Ning „aknaid“ ei tahtnud keegi. Kui inspektoriks ehk õppealajuhatajaks tuli ajaloolane ning latinist Richard Kleis, siis langes see koorem tema õlgadele ja direktori oli tööd mõnevõrra vähem.

PS 13. oktoobril on Konstantin Treffneri 131. sünniaastapäev.

Autor: Hillar Palamets, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 12/10/2016 22:31:57test version:0.093120098114014