Kõik uudised Paberväljanne Online

Parkimistulu kimab ülesmäge

Uus kord on parkimistulusid kasvatanud 73%. Allikas: Tartu LV

Juunist kasvas Tartus tasuline parkimisala. Sestsaadik on jõudsalt kosunud ka summad, mis linna arvele jõuavad.

Nelja kuuga juunist oktoobrini laekus parkimistasusid 246 322 eurot. 2015. aasta sama periood tõi sisse 142 671 eurot. Kasvuks pisut enam kui sada tuhat eurot ehk 73%.

Suurima proportsionaalse, enam kui kahekordse hüppe on sealjuures teinud parkimislubade müük. Kõnealuseid nelja kuud uuesti võrreldes kerkis müügitulu 18 274 eurolt (2015) 41 364 euroni (2016).

Suvi ei läinud luhta

Kasvukõver on nina üles vinnanud ka mobiilse parkimise sektoris 66 500-lt 111 300 eurole. Pannes kaalukausile kahe viimase aasta esimese üheksa kuu näitajad, siis edestab tänavune parkimistulu (484 000) mullust (327 000) pea 50% võrra.

Linna liikluskorraldusteenistuse juhataja Martin Nelis hindab suvel ette võetud muudatust kordaläinuks. „Parkimisala laiendamine on täitnud püstitatud eesmärgid. Kesklinnas on võimalik leida soovi korral parkimiskoht, välja arvatud üksikud juhtumid B-piirkonna üleminekul Aleksandri ja Magistri tänavas. Rõõmustav on, et kohalikud elanikud on asunud korrastama koduhoove, et sõidukeid oma kinnistul parkida. Samuti on kadunud varem tänavakoristust takistanud romusõidukid,“ loetles muudatuse hüvesid Nelis.

Talvele vastu minnes loodab ta uue korra mõju avalduvat ka paremini tehtavas tänavate hoolduses, mida tasulise parkimise ala piirkonnas usutavasti ei takista enam nii-öelda „talvituvad sõidukid“, mis varasema praktika järgi enne lume sulamist oma paigalt tavaliselt ei liikunudki.

„2017. eelarveaastasse oleme planeerinud tasulise parkimisala täitumist hõlmava uuringu, mille põhjal on võimalik analüüsida olemasolevat olukorda ja kavandada uusi muudatusi edaspidi,“ sõnastas Nelis parkimisteema tulevikuplaanid lihtsustatult.

Hea sõna võidab

Mil moel muudatus parkimistrahvides kajastub, pole statistika baasil võimalik üheselt välja tuua. Tänavu üheksa kuuga on viivistasu otsuseid välja kirjutatud 5561 korral, summas 166 830 eurot. Terve 2015. aasta peale kokku tuli 5535 otsust ja ligikaudu 120 000 eurot viiviseid.

Linnasekretär Jüri Möldri selgitusel on nüüd, mil rikkujate ohjamisega tegeleb Ühisteenuste asemel linna menetlusteenistus, siiski peamiseks eesmärgiks seatud mitte sanktsioneerimine, vaid teavitustöö. Nii näiteks võtavad menetlejate tööajast mahuliselt suurema osa parkimistasust kõrvale hiilijate asemel hoopis laiemalt liikluskorraldust rikkujad. Peamiselt kõnniteedel, haljasaladel, ristmike lähistel või mujal keelatud alal parkijad.

Tänavu ongi selliseid rikkumisi tuvastatud pea kaks korda rohkem kui parkimistasu maksmata jätnuid. Pea kaks kolmandikku neist on seni pääsenud vaid hoiatusega.

„Kui varasemalt pöörati liiklusjärelevalvele põhirõhku vaid tasulise parkimise kehtimise aegadel, siis elu näitab, et probleemid eksisteerivad väga teravalt just õhtuti ja nädalalõppudel,“ nentis Mölder. „Edaspidi panustame oma kontrolltöös rohkem ka sellele perioodile.“

Autor: Rasmus Rekand, rasmus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 27/10/2016 12:10:49test version:0.10255599021912