Kõik uudised Paberväljanne Online

Anna naaber üles

Mullune Tartu aukodanik Tiia Toomet

Raad ootab 20. jaanuarini ettepanekuid seekordsete aukodanike ja Tartu Tähe kavaleride valimiseks.

Pakkumisi aukodaniku nimetuse ja Tartu Tähe andmise kohta võivad teha nii eraisikud kui ka organisatsioonid. Selleks tuleb saata linnavalitsusele kirjalik ettepanek koos kandidaadi elulooliste andmetega ning põhjendusega, miks isik autasu pälvida võiks. Avaldusele tuleb lisada esitaja ja kandidaadi kontaktandmed ning selle võib teele läkitada nii tavakirjaga (Tartu Linnavalitsus, Raekoda, 50089 Tartu, ümbrikul märgusõna „aukodanik“) kui e-postiga aadressil press@raad.tartu.ee.

Autor: Lilian Lukka, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 04/01/2017 22:37:29test version:0.10295796394348