Kõik uudised Paberväljanne Online

Puudelistele ruumi juurde

Kogu pere toetamisele keskenduv Herbert Masingu kool avas uued kompetentsikeskuse rehabilitatsiooniruumid.

Kool on rehabilitatsiooniteenuseid osutanud alates 2007. aasta aprillist, kuid kolis 2015. aasta sügisel uutesse ruumidesse ning on saanud seeläbi parandada nii teenuste valikut kui kvaliteeti.

„Meie eesmärgiks on olnud uutes rehabilitatsiooniruumides luua hubane ning kodune keskkond, et teraapiast osa saavad lapsed tunneksid end võimalikult vabalt. Keskuses tegutsevad spetsialistid on teadlikud hariduslike erivajadustega laste igapäevastest väljakutsetest,“ selgitab rehabilitatsiooniteenuste koordinaator Evelin Tamm.

Autor: Sandra Liiv, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 18/01/2017 22:23:21test version:0.10606813430786