Kõik uudised Paberväljanne Online

Prii linnaleib Ehinile

Tartu valis kuue kandidaadi seast oma esimeseks linnakirjanikuks Kristiina Ehini.

Stipendiumi saamiseks tuli esitada oma nägemus linnakirjaniku rollist, mida taotleja peab olema stipendiumi saamisel valmis ka täitma, ning anda ülevaade senisest ning kavandatavast loomingulisest tegevusest. Lisaks oli nõutud, et kirjaniku elukohaks oleks Tartu ning ta looming hõlmaks ilukirjandust või publitsistikat.

2017. aastal on linnakirjaniku stipendiumi suurus 10 320 eurot, mis makstakse välja igakuiste osamaksetena 860 eurot kuus.

Autor: Helle Tolmoff, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 26/01/2017 10:07:48test version:0.10006713867188