Kõik uudised Paberväljanne Online

Suitsiiditunnel ka rattureile

Raad soovib leida Riia tänavale planeeritud kergliiklussillale ja -tunnelile parimat arhitektuurset lahendust.

Motoriseeritud enesetapu austajate seas populaarse raudteeviadukti alt kavandatav tunnel muudab kergliiklejatele liiklemise raudtee piirkonnas ohutumaks ning seob kesklinna ja Maarjamõisa kergliiklusteed. Samasse liiklussõlme raudteeviadukti kõrvale on kavas ehitada ka kergliiklussild, mis ühendab kesklinnast tuleva kergliiklustee Karlovasse ja Tammelinna suunduva teega.

Autor: Helle Tolmoff, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 26/01/2017 10:21:09test version:0.10505604743958