Küsitlus

Tartu 2019. aasta tigu on...

Kultuuriministeerium eelistas Russkoje Radiot kohalikule Tartu Jaamale

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia
Russkoje Radio logo

Kultuuriminister Laine Jänese allkirjastatud määrusega saab Tartu raadiosageduse 101,2 MHz ringhäälinguloa enda kasutusse AS Taevaraadio, kes hakkab edastama venekeelset raadiprogrammi Russkoje Radio Tartu.

Ringhäälinguloa tingimuste kohaselt peab uus raadio edastama päevasel ajal loa omaniku toodetud või tellitud programmi, mis sisaldab uudistesaateid ja kajastab kohalikku elu, sõnalise osa maht peab olema vähemalt 20% ja Eesti autorite teoste osa samuti vähemalt 20%.

6. oktoobril kuulutas ministeerium välja loakonkursid eestikeelse raadioprogrammi edastamiseks Tartu, Jõgeva, Põlva ning Pärnu piirkonnas. Kaks päeva hiljem määrust muudeti, lubades Tartu ja Jõgeva piirkonnas edastada raadioprogrammi kas eesti või vene keeles.

Pankrotistunud Sun FM-ist vabaks jäänud sagedusele konkureerisid veel Tallinnas tegutsev venekeelne jaam Euro FM ning sügisel loodud MTÜ Tartu Raadiojaam, kelle eeskõneleja Urmas Loidi sõnul sooviti taaselustada lokaalne eestikeelne raadio, sarnaselt kunagisele populaarsele Tartu Raadiole.

Äraütlemist põhjendati ministeeriumi kirjas mõlemale ühtmoodi: „Raadioringhäälingu sagedused on piiratud ressurss ja antud konkursi puhul ei ole otstarbekas anda ringhäälinguluba raadioprogrammile, mille omaniku majanduslik suutlikkus on küsitav.“

Sama kiri toonitab, et Taevaraadio pakkumine on parem, sest ettevõtte majanduslik olukord on hea ning võimaldab investeerida laiendamaks ettevõtte raadioringhäälingu levipiirkonda ja toota Tartu linna uudiseid ja teemasid sisaldavat raadioprogrammi.

Tartu linna levipiirkonnas pole ühtegi venekeelset raadioprogrammi nooremale raadiokuulajale. Tartus elab ja õpib palju vene keeles suhtlevaid inimesi. „Russkoje Radio Tartu“ venekeelne raadioprogramm võimaldab edastada uudiseid ja teemasid Eesti ühiskonnast ja kultuurist ning sellega aitab lõimida venekeelset elanikkonda Eesti ühiskonda.

Samaaegselt käis konkurss ka vabale sagedusele Jõgeva linnas, kus loakomisjon eelistas eestikeelset STAR FM-i Russkoje Radiole. Ministri kiri loetleb argumente: „“Star FM-i“ puhul on tegemist raadioprogrammiga, mis Jõgeva linna levipiirkonnas omaks tõenäoliselt kõige enam kuulajaid.

Venekeelsel raadioprogrammil “Russkoje Radio“ oleks vähem kuulajaid, sest levipiirkonna elanikud on valdavalt eestlased. Raadioringhäälingu sagedused on piiratud ressurss ja antud konkursi puhul ei ole otstarbekas anda ringhäälinguluba väikesele sihtgrupile suunatud raadioprogrammile.“

Taevaraadiole antud ringhäälinguloa levipiirkonnaks on Tartu linn, luba kehtib viis aastat, alates 10. veeburarist 2010 ja programmi edastamine peab algama hiljemalt 15. märtsil. Linna kodulehe statistika kohaselt elab Tartus ligikaudu 99 000 inimest, neist umbes 16 000 on venelased.

 

Endine Tartu linnapea, kultuuriminister Laine Jänes ei soostunud Tartu Ekspressile kommenteerima kuivõrd vajalik võiks olla venekeelne raadiojaam tartlaste seisukohalt. Ringhäälingu loakomisjoni tõekspidamisi selgitas kultuuriministeeriumi meedia- ja autoriõiguse osakonna juhataja Peeter Sookruus:

MTÜ Tartu Raadiojaam taotluse puhul oli komisjoni jaoks küsitav ettevõtte majanduslik suutlikkus. Reklaamiturg on suures languses ja lähiajal ei ole oodata paranemise märke. Sellises majanduskeskkonnas on uuel raadiojaamal raske turule tulla ning hakkama saada. Komisjon hindas MTÜ reklaamimüügi prognoosi liialt optimistlikuks. Ettevaatlikuks tegi ka teadmine, et seni ei ole Tartus kohaliku loa omanikel, kes on väikesed firmad, õnnestunud kohalikku raadiojaama töös hoida just majanduslikel põhjustel. Võib loota, et majandusolukorra paranedes ja uute raadiosageduste leidmisel Tartu piirkonnas on seal kunagi taas kohalik raadio.

Võrdse kohtlemise põhimõttest lähtuvalt tegi ministeerium väljakuulutamise tingimustes muudatuse: kellegi osalemist ei tohiks välistada keele tõttu

Kui Jõgeva puhul on venekeelseid kuulajaid maksimaalselt mõnisada inimest, siis Tartus on see arv tuhandetes. Tartu elanikest on 16 protsenti venelased, lisaks 4 protsenti teiste rahvuste esindajaid. Venekeelse jaama potentsiaalne kuulajaskond on seal ligi paarkümmend tuhat inimest, mis on väga arvestatav suurus. Lisaks tuleb arvestada asjaolu, et Tartus puudub seni venekeelne raadiojaam nooremale sihtrühmale. Arvestades riigi lõimumispoliitkat, on oluline, et ka venekeelne elanikkond oleks Eesti meediaettevõtete tehtud programmide tarbijad, pakkudes nii rohkem infot ka kohalikust elust.

Sky Media juhataja Ilmar Kompus:
Kuna edastame preagu Tartus Raadio 3 ja Sky Plusi, on meil Russkoje Radio programmi eetrisse andmiseks teatud tehniline infrastruktuur ja valmidus juba olemas. Loodetavasti jõuame Tartu sagedusel eetrisse hiljemalt veebruari keskpaigast.

Russkoje Radiot, mis mängib ainult venekeelset muusikat, võib teatud paralleele tõmmates pidada formaadilt venekeelseks Elmariks. Eesmärk olla neutraalne meelelahutaja, mitte niivõrd analüütiline või arvamusi kujundav jaam.Kuulajaprofiililt oleme suunatud vanusevahemikku 30-50, kõige suurem on meie auditoorim preagu 40-50 aastaste seas.

Lisaks statistikas kajastuvale ca 20 000 Tartu piirkonnas (raadio levib Tartust 50 km raadiuses) elavale venelasele peaks lisanduma veel mõned tuhanded ülikoolis õppivad vene keelt kõnelejad. Juba praegu, kus meid Tartus saab kuulata vaid internetiraadiona, on Emori uuringu andmetel Russkoje Radiol 6000 kuulajat nädalas. Kavatseme selle numbri kasvatada samasse suurusjärku Tartus juba leviva venekeelse konkurendi Raadio 4-ga, kel on 18 000 kuulajat.

Investeering tehnikasse peaks jääma 100 000 krooni piiresse. Toimetuse tööga lisanduvat ei oska praegu prognoosida. Samuti ei oska täpselt öelda, mitu lisatöökohta võiks meie tulek Tartusse tähendada, aga ideaalis planeerime kohapeale oma korrespondenti.

 

Sagedusel 101,2MHz kõlas aastatel:

1993 – 1995 Q Raadio
1995 – 2005 Tartu Kuku
2005 – 2009 Tarumaa Raadio / Sun FM

 

 1. mail 1998 käivitatud Russkoje Radio on venekeelsetest kommertsjaamadest suurima kuulatavusega. Seni levis raadio kolme sagedusega teljel Tallinn-Narva. Raadio saatekava koosneb hommikuprogrammist, täistunni uudistest ning tervitusi, õnnitlusi ja muusikasoove edastavatest päevasaadetest. Raadio slogan: kõik vene keeles.

 

PIIRKONDLIKUD RAADIOD:
KUMA Järvamaal
RING FM Tartu-, Põlva-, Valga-, Võru-, Pärnumaal
RUUT FM Valgamaa
MARTA RAADIO – Põlvamaa
RAADIO PÄRNU – Pärnumaa
RAADIO KADI – Saare- ja Hiiumaa
RAADIO VIRU – Lääne- ja Ida-Virumaal
NÕMME RAADIO – Tallinn

Autor: Rasmus Rekand, rasmus@tartuekspress.eu
Viimati muudetud: 28/01/2010 12:39:15Lisa kommentaar

image with code
Koodi uuendamiseks kliki siia

test version:0.1733250617981