Küsitlus

Kas ligipääsu Emajõe kallasrajale tuleks parandada?

Kas SMS-laenu võib maksmata jätta?

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia

"Kas riigikogus veebruaris vastu võetud seadusemuudatuse järgi on nüüd ülikallid kiirlaenud ebaseaduslikud? Mida tähendab vahekohtu kokkuleppe tühisus?" päris lugeja.

Vastab advokaadibüroo Lillo & Partnerid advokaat Allar Laugesaar:

"President kuulutas 3. märtsil välja tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse, mille kohaselt on tarbija­krediidileping tühine, kui tarbija poolt tasumisele kuuluva krediidi kulukuse määr aastas ületab krediidi andmise ajal Eesti Panga viimati avaldatud viimase kuue kuu keskmist krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määra enam kui kolm korda. Keskmise krediidi kulukuse määra avaldab Eesti Pank iga aasta 1. jaanuariks ja 1. juuliks oma veebilehel.

Üle jõu käivate laenukohustuste võtmine toob kaasa palju negatiivseid tagajärgi nii tarbijale kui tema lähedastele. Muudatuste eesmärgiks ongi kaitsta paremini tarbijate õigusi, et laenuvõtja ei peaks kandma tarbijakrediidilepingu alusel ebamõistlikult suuri kulusid. N-ö ülempiirist kallimad tarbijakrediidilepingud saavad olema tühised, kuid ka sel juhul tuleb ikkagi seaduses sätestatud (madalamat) intressi maksta.

Loomulikult peab tarbija ka uue seaduse korral enne laenu võtmist põhjalikult järele mõtlema ja ise seoses lepinguga hoolas ja tähelepanelik olema, sest keegi teine laenuvõtja eest tema õigusi teostama ei hakka. Ei tohiks arvata, et kui ülikalli kiirlaenu saamise leping on seaduse järgi tühine, siis vabaneb laenuvõtja igasugustest omapoolsetest kohustustest.

Tsiviilkohtumenetluse seadusesse lisati säte, et vahekohtus ei saa edaspidi lahendada tarbija­krediidilepingust tulenevaid vaidlusi. Ka praegu ei ole teatud vaidluste (töölepingu lõpetamise ja eluruumi üürilepingu vaidlused) vahekohtule lahendada andmine lubatud. Eesmärgiks on siin taas tarbija kui nõrgema poole kaitse. Vahekohtumenetlus sobib pigem ettevõtjatevaheliste vaidluste lahendamiseks.

Oluline on seadusemuudatuste juures silmas pidada seda, et need jõustuvad 2015. aasta 1. juulil ning enne 2015. aasta 1. juulit sõlmitud vahekohtu kokkuleppe kehtivust hinnatakse enne 2015. aasta 1. juulit kehtinud seaduse kohaselt."

Autor: Tartu Ekspress, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 12/03/2015 09:54:26Lisa kommentaar

image with code
Koodi uuendamiseks kliki siia

test version:0.19534301757812