Küsitlus

Tartu 2019. aasta tigu on...

Ülenurme tõotab ihuüksi õilmitseda

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia

Tartu jõuka lõunanaabri verivärske arengukava kohaselt püsib Ülenurme vald ka viie aasta pärast uhkes iseseisvuses ning saab seega maakonnakeskuse liitumispalvetele jätkuvalt trääsa näidata.

Septembris vastu võtta plaanitavas kavas on aukohal valla visioon, mis möönab küll tihedat seotust linnaregiooniga, kuid nõuab tunnustust turvalise elukeskkonnaga iseseisva vallana. “Aastal 2021 tegutseb Ülenurme vald jätkuvalt iseseisva kohaliku omavalitsuse üksusena,” lubab dokument. “Naaberomavalitsusüksustega toimub aktiivne koostöö erinevates valdkondades, samuti kavandatakse ühiselt piirkondliku tähtsusega kapitalimahukamaid projekte.”

Läti kiratseb

Ambitsioonikaks plaaniks annab vallaisadele alust usk elanikkonna jätkuvasse kasvu, mida toetab ka riiklik statistika – tõsi, tänavu on tõenäoliselt Tartu lasteaiapoliitika tõttu tabanud trendi tagasilöök. Eelarvestrateegiast ilmneb aga soov kergitada registreeritud alamate arv koguni viiekohaliseks. “Valda on tekkinud uusi töökohti ja sellega on kasvanud koduvallas töötavate elanike osakaal,” kiidab eelnõu. “Tehnoloogia areng võimaldab vallaelanikel teha tööd ka kaugtööna. Niimoodi välditakse igapäevast liikumist töökoha ja kodu vahel, millega vähendatakse leibkonna kulutusi ebavajaliku transpordi peale.”

Vallasiseselt on kõige võimsamalt paisunud Õssu rahvastik: kui 2004. aasta alguses tatsus selles külas vaid 44 jalapaari, siis mullu septembris koguni 370. Langust pole selle perioodi kokkuvõttes pidanud kogema ainuski küla ega alevik, küll on nii Lätis kui Soosillal jäänud inimhulk täpipealt samaks, vastavalt 21 ja 44.

Korraliku kompveki pakuvad tulevikuplaanid ka järelkasvule. Sündimuse hüppelise tõusu tõttu on praegu Tõrvandi alevikus paiknev Ülenurme gümnaasiumi algklasside maja mudilastele kitsaks jäänud, mispärast alustatakse juba teist õppeaastat osaliselt hoone kõrval Cramo moodulklassides. Abi pole aga kaugel, sest gümnaasiumi peamajale on kavandatud juurdeehitus ning juba 2018. aastaks peaks kogu koolipere Ülenurme alevikku üle viidama. Endiselt on päevakorras juba 2012. aastal eesmärgiks võetud, kuid seni tegemata spordihoone rekonstrueerimine.

Keskaegne Külitse

Buum kajastub mõistagi kinnisvaras. 2014. aasta septembriga täitis valla 2152 üksikelamut ja kokku 126 kortermaja, rida- ja kaksikelamut. Kokku on eluruumide pind 345 978 m², mis teeb suisa 54 m² iga elaniku kohta. Siiski on tormilisel paisumisel olnud ka varjukülgi ja eriti kriitiliseks on olukord kujunenud Külitse küla piirkonnas, kus puudub täielikult ühisveevärk ja kanalisatsioon, samuti tänavavalgustus.

Nii ongi omavalitsus sunnitud tõdema, et kogu valla territooriumi haarava valgustusprojekti teostamiseks on vajalik taotleda eelarveväliseid lisavahendeid. Lisaks on valla kultuuripärlil põllumajandusmuuseumil valminud territooriumi valgustus- ja teede rekonstrueerimisprojektid. “Muuseumi IT-süsteemid on haavatavad pidevatest elektrivoolu kõikumistest ja aeglasest internetiühendusest,” möönab eelnõu.

Noored kurikaelad

Kuigi valla territooriumil kordasaadetavate kuritegude arv on suhteliselt väike, on peetud vajalikuks homset päeva eesmärgistades arvestada ka varastega. “Põllumajandusmuuseumi territoorium ei ole piiratud ja piisavalt valgustatud ning on ligitõmbav pahatahtlikele noortegruppidele. Lõhutakse muuseumi hoonete aknaid, areeni pinke, risustatakse haljasalasid ning ei jälgita sõidukitega territooriumil liiklemist keelavaid märke,” leiavad spetsialistid. “Vaja on tugevdada valvet ka Tartu linna liiklusjärelvalve osakonna patrullidel, et kaitsta riigi vara ja ennetada kuritegevuse levikut vallas.”

Positiivsel toonil resümeeritakse siiski, et raskeid isikuvastaseid kuritegusid praktiliselt ei esine. Probleemegi tekitavad eeskätt just väljastpoolt tulevad noored, ka läbisõitjad. “Turistid ja läbisõitjad jätavad sageli ise oma vara hooletusse, mis kergendab kuritegude toimepanemist,” seisab dokumendis.

Autor: Kaur Paves, kaur@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 17/08/2016 21:35:53Lisa kommentaar

image with code
Koodi uuendamiseks kliki siia

test version:0.16467785835266