Küsitlus

Tartu 2019. aasta tigu on...

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia

Kui 1944. a augusti algul Saksa kaitseliinid Pihkva kaudu läbi murti ja punavägi jõudis Kagu-Eestisse, asuti kiiruga ka Tartut evakueerima.

18. augustil paigutati 24 kaubavagunisse ülikooli arstiteaduskonna instituutide ja kliinikute vara ning personal – koos perekonnaliikmetega üle 300 inimese ning ešelon sõidutati Tallinna kaudu Haapsallu. Osa asutusi jäi linna, kliinikud suunati samas lähedal asuvasse Uuemõisa, kus organiseeriti välihaigla. Kuna sakslastel laevaruumi jagus, pakkusid nad arstiteaduskonnale võimaluse edasi Saksamaale evakueerimiseks. See ei ahvatlenud, küll otsiti, vähemalt mõne nimeka meediku osas võimalust Rootsi pääsemiseks. Üksikutel läks see ohtlik ettevõtmine ka korda, teaduskond tervikuna jäi kohale.

24. septembril veeres rinne üle Uuemõisa ja Haapsalu ning peagi oli kohal ENSV hariduselu üks tolleaegseid korraldajaid J. Seilental, et hakata organiseerima reevakueerimist Tartusse. Üldises logistilises segaduses oli see raske ettevõtmine. Raudteel, mis oli Tallinnani veel Vene roopalaiusele ümber tõstmata, nappis veeremit.

Lõpuks saadi 4 klassi- ja 6 kaubavagunit. Neisse laeti instituudid, mis 5. oktoobril ka teele asusid. Kuna Keila ja Saue vahel oli osa Saksa sõjamoonarongist õhku lennanud ja purunenud raudtee vajas korrastamist, kulus Tallinna jõudmiseks kolm ööpäeva. Pealegi tuli kogu kraam siin ümber tõsta Vene roopalaiusega kaubavagunitesse, nii et alles ööl vastu 9. oktoobrit algas teekond Tapa suunas. Nagu arvata võis oli Tapa sõlm sõjaväevedudest ummistatud, tee lõunasse mitmes kohas remondis, nii et siingi andis terve päeva oodata. See võimaldas Tallinnast kaasa antud toiduainetest raudteelaste sööklas ligi paarisajale näljasele meedikule üks korralik lihaga supp keeta. Lõpuks leiti võimalus haakida ülikooli vagunid tanke vedava ešeloni sappa ja pärast pikemat peatust Emajõe silla taga Kärknas jõuti 11. oktoobri õhtupimeduses Tartusse. Nii et 175 inimese sõidule Haapsalust Tartuni – kokku pisut üle 300 km – oli kulunud nädal aega.

Vastas oli rektori asetäitja majanduse alal matemaatikaprofessor G. Rägo, kes ütleb: „Ööbite Tööstuspanga ruumes. Igasse vagunisse peab jääma 4 meest valvesse, et kaitsta ülikooli vara rüüstajate eest.“ Järgmisel päeval algab auto- ja hobu­transpordiga varade laialivedamine ajutistesse hoiukohtadesse. Kuna meedikutel leidub targu varutud „vedelat valuutat“, polnud vedajate saamisega raskusi. Maarjamõisa kliinikud olid rivist väljas, aknad ja küttesüsteemid lõhutud – tuli vedada ülikooli peahoone alumise korruse auditooriumidesse ja koridoridesse, kust läbipääs kastivirnade tõttu sai õige vaevaline. Aga mis teha – välja sügisvihmade leotada ka jätta ei saanud.

16. oktoobril jõudis kohale 43 vagunist koosnev teine ešelon Uuemõisas olnud 6 kliiniku kraamiga ja personaliga hea organiseerija kirurgiaprofessor A. Linkbergi juhituna. Ešeloni lõpus olid vagunid põllumajandusteaduskonna Raadi mõisa karja ja hobustega, kes vajasid regulaarset söötmist ning jootmist. Aga loomaarstiteaduskonna inimesed tulid toime – veojõud ja piimanatuke olid ju sõja lõpu kitsikuses kulda väärt!

Nii sai arstiteaduskond tagasi olulisema osa aparatuurist ja muust inventarist, ilma milleta ei olnuks võimalik jätkata ei kliinikute tegevust ega alustada novembri viimasel dekaadil korralise õppetööga. Teiste teaduskondade varad jõudsid ülikoolilinna tagasi mitu kuud, isegi pool aastat hiljem. Just humanitaaria väärtuslikum kraam oli paigutatud raudteejaamadest kaugemale, et neid ei saaks laevadele laadituna võõrsile viia. Hoiupaikadeks olid valitud mõisate ning kirikute massiivsete kivimüüridega vanad hooned. Neis polnud vaja karta mitte niivõrd tuld kui kohalikke „kratte“, kes olid varmad juhust kasutama. Ja kohati läkski neil see korda. Aga ainult kohati, nii et 1945. a 15. augustil võis rektor A. Koort teatada, et reevakuatsioon on jõudnud lõpule.

Autor: Hillar Palamets, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 05/10/2016 21:40:30Lisa kommentaar

image with code
Koodi uuendamiseks kliki siia

test version:0.18470406532288