Kõik uudised Paberväljanne Online

Kuidas elad, rattur?

Linnavalitsus palub kõigil, kel vähegi võimalik, vastata jalgrattakasutuse küsitlusele, mis käsitleb rattaliikluse ja -taristuga seotud küsimusi.

Küsitlusele saab vastata kuni 20. juunini linna kodulehel ning sealseid tulemusi kasutatakse hiljemalt tuleva aasta 30. jaanuariks valmivas jalgrattastrateegias. Päringud puudutavad nii taristut, liiklusohutust, liikluskultuuri kui ka teavitustegevusi. Oodatud on nii positiivsed kui ka konstruktiivselt kriitilised arvamused ja ettepanekud.

Kaugemaks eesmärgiks on rattakasutust elavdada. Jalgrattaliikluse edendamine on rae kinnitusel linna üks prioriteetseid suundi transpordipoliitika kujundamisel. Ühtlasi on tegu on üha kasvava trendiga ja valdkonna arendamiseks on vaja koordineeritud lähenemist ja laiapõhjalist tegevuskava.

Autor: Lilian Lukka, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 14/06/2018 15:50:29test version:0.11822295188904