Kõik uudised Paberväljanne Online

Linna käed on seotud

Viimases Tartu Ekspressis kerkis küsimus, millal Tartu saab puhtaks romusõidukitest ja miks ei ole vastav säte olemas linna heakorraeeskirjas.

Linnavalitsuse hinnangul ei ole tegemist heakorraküsimusega, mida saaks vastavate sätete eeskirja panemisega lahendada. Mõned kohalikud omavalitsused on tõesti seda teinud, kuid meile teadaolevalt ei ole see probleeme lahendanud. Näiteks on romusõiduki mõiste ja parkimise keeld teatud kohtades sätestatud ka Tallinna heakorraeeskirjas. Paraku tekitab seal küsimusi juba see, milliseid sõidukeid saab romusõidukitena käsitleda.

Pargitud sõiduki teisaldamise alused, kord ning sõidukite edasine käitlemiskord on sätestatud liiklus- ja korrakaitseseaduses. Siiski ei ole kehtestatud regulatsioon lõpuni läbi mõeldud ja vajaks efektiivseks rakendamiseks täiendamist.

Eelnev ei tähenda, et linnavalitsus ei tegeleks pikemat aega samas kohas parkivate sõidukitega, mida ei kasutata igapäevaseks liiklemiseks, üldse. Nimetatud sõidukite avastamisel või nende kohta informatsiooni laekumisel kontrollitakse andmeid liiklusregistris ning kui on näha, et puudub pikemat aega kehtiv tehnoülevaatus ja liikluskindlustus, seega pole pikemat aega osaletud liikluses, saadetakse omanikule kiri, milles selgitatakse parkimiskohtade vajalikkust liikluses osalejatele igapäevaseks parkimiseks ja palutakse korraldada parkimine sobivamas kohas või sõiduki utiliseerimine.

Paraku ei õnnestu alati omanikke kindlaks teha või võtab see aega (sõiduk ei ole registreeritud Eestis, omanik on surnud, sõiduk on edasi müüdud ja ostja ei ole liiklusregistris registreeritud jms). Samuti ei ole võimalik alati kirja kätte toimetada, kuna puuduvad elukoha- ja kontaktandmed.

On omanikke, kes linnavalitsuselt kirja saades kas teisaldavad sõiduki või teatavad lähiajal auto kordategemisest ja/või liiklusesse naasmisest. On ka neid, kes linnavalitsuse kirjale ei reageeri ja kellega tuleb uuesti suhelda. Üksikutel juhtudel on linnavalitsus teinud teisaldamise aluse olemasolul ka teisaldamishoiatuse.

Autor: Rein Haak (linnamajanduse osakonna juhataja), toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 08/08/2019 09:17:34test version:0.10940194129944