Küte

11. november 18:11  Küte

Ahju- ja katlapuud (50 cm, lepp, päris kuiv). Vähim kogus 3 rm.
Tel 5301 1161.


11. november 17:45  Küte

Puitbrikett 2.20, kuiv kütteklots 2.30, kuiv kasepind võrkkotis 2.50.
Tel 5623 1555.


11. november 13:45  Küte

Lõhutud kuiv segaküttepuu 41 €, märg 35 €/rm. Ostes 10 rm, on vedu Tartu- ja Põlvamaal tasuta. Tel 5377 4476,
valgesoo33@hot.ee


11. november 10:24  Küte

Kuivad kaseseljad 50 cm 52 €/rm ja kuivad kasepuud 40 cm 62 €/rm, koorem 1,5 rm.
Tel 5621 9501.


11. november 10:19  Küte

Kuiv 50 cm lepa ja haava segu 52 €/rm, kuiv kask 50 cm 60 €/rm. Koorem 1,5 rm.
Tel 5621 9501.


06. november 14:49  Küte

Ostan metsakuiva okaspuud pakuna, haluna (50 cm) või ka 3meetrisena. Ka minu vedu.
Tel 5348 8766.


30. oktoober 16:26  Küte

Müüa 30 cm pliidipuud võrkkotis. Vedu tasuta!
Tel 5351 5322.


30. oktoober 10:37  Küte

Lõhutud küttepuud.
Tel 526 6673.


29. oktoober 12:57  Küte

Kask võrgus 2.50 €, kasepind 2 €. Vedu tasuta Tartus ja lähiümbruses.
Tel 504 5307.


23. oktoober 14:51  Küte

Aasta ringi müüa kuivi pakitud kütteklotse (kask, mänd, lepp, haab) soodushinnaga 2.50 € kott ja vedu on tasuta!
Tel 5383 9215, lauri.saarm@mail.ee, puukuur.ee


22. oktoober 09:16  Küte

Kuiv kask 30 cm 55 €/rm, poolkuiv lepp 39 €/rm, sanglepp 42 €/rm, kask 46 €/rm.
Tel 5330 8671.


12. oktoober 17:35  Küte

Müüb puitbriketti (kandiline ja kaseklots, kuiv, Big Bag 1,5 kanti). kipetransport.ee
Tel 526 1028.


11. oktoober 18:51  Küte

OÜ Haluküte müüb küttepuid ja lõikamisjääke (ka väiksemaid koguseid).
Tel 504 3100.


01. oktoober 23:39  Küte

Väga kuivad kütteklotsid, 40 l kott. Transport Tartumaal TASUTA. 2 € kott.
Tel 557 2774.


01. oktoober 15:28  Küte

Kasepind (30, 40, 50 cm; vedu, tšekk).
Tel 5594 7098.


26. september 12:42  Küte

Müüa kvaliteetset kütetpuud 30 cm 40 l võrkkotis, tasuta vedu.
Tel 5336 5372.