Põllundus

08. märts 09:54  Põllundus

Hobusesõnnik (80 l kotid, tihedalt pakitud 60-65 kg, hind 4-5 €). Vedu tasuta.
Tel 5631 5129.