Kõik uudised Paberväljanne Online

Sõjamängud pühal õhtul

"Miks linnavalitsus lubab müüa ilutulestikku enne jõule?" päris lugeja.

"Lihtsalt polegi enam sõnu: seda oli väga valus ja kurb vaadata ja kuulata, kui 24. detsembri õhtul 19.35 paiku lasti ilutulestikku Pauluse kalmistu vahetus läheduses, teisel pool raudteed olevate prügikastide juures. Mina oma perega polnud ainus, keda see häiris. Tulime lastega minu vanaema hauale ja lapsedki küsisid, miks nad ometigi ilutulestikku lasid. Pidi ju olema vaikuse ja rahu aeg..."

Vastab kaubandusjärelevalve peaspetsialist Merle Pau:

"Pürotehniliste toodete käitlemist reguleerib lõhkematerjaliseadus, mis näeb ette piirangu vaid paugutite müügi ja kasutamise kohta. Kahjuks teiste pürotehniliste toodete kohta seadus sellist piirangut ei kehtesta, kuid seadusest tuleneb, et pürotehnilise toote kasutamisel tuleb arvestada avalikus kohas käitumise ja avaliku korra nõudeid. See tähendab, et avalikus kohas on keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte. Tegemist peab olema olulise häirimisega, arvestades seejuures müra tekitamise aega, kohta, viisi jm.

Teie kirjeldatud olukorra puhul võis kõne alla tulla häiriva müra tekitamine eelviidatud sätte tähenduses, kuid kahjuks ei ole seadusandja pürotehniliste toodete kasutamist ja müüki enne aastavahetust keelanud. Alati on võimalik avaliku korra rikkumisest teatada politseile, aga tõenäoliselt on sellises olukorras vastutavaid isikuid keeruline tuvastada."

Allikas: Tartu LV

Autor: Tartu linnavalitsus, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 10/01/2019 09:00:23test version:0.10263109207153