Kõik uudised Paberväljanne Online

Mess väldib pikka töötupõlve

Võib-olla viib tippu just põllumehekarjäär? AS Tartu Näitused

Reedel tasub Tartu Näituste messikeskust külastada kõigil neil, kel soov õpinguid jätkata või end ametialaselt täiendada, sest toimub haridus- ja karjäärimess Intellektika.

Intellektika projektijuhi Teno Kikkuli sõnul on messile ühtaegu oodatud nii edasiõppimisest huvitatud koolinoored kui ka täisealised, kel soov end ametialaselt täiendada, uus amet õppida või hoopis pooleli jäänud õpinguid jätkata. “Messist võtab tänavu osa 65 eksponenti, kelle seas kutse- ja kõrgkoolid, noorteorganisatsioonid, karjäärinõustajad, huvitegevusi tutvustavad ettevõtted ja organisatsioonid ning tööandjad,” kirjeldas korraldaja ning märkis, et Intellektika on ühtaegu hariv ja meelelahutuslik.

Tuulte tahutud

“Õppimine ei toimu ainult koolikeskkonnas, nii oleme ka Intellektika tegevused sidunud haridusprogrammiga ning praktiliste oskustega,” rääkis Kikkul ning nentis, et külastus võimaldab luua tavapärasest erineva koolipäeva, seepärast tasub kindlasti tulla terve klassiga.

Programm on üles ehitatud selliselt, et tegevused toimuvad nii stendides kui ka laval. “Ainuüksi töötubasid viiakse päeva jooksul läbi üle 50, lisaks toimub tervet messi hõlmav programm kahel laval,” ütles Kikkul.

Kuivõrd eelmisel Intellektikal ellu kutsutud Rakett69-teemaline gravitatsiooniautode võistlus osutus populaarseks, saab ka sel korral end gravitatsioonisõiduki ehitamises proovile panna. Samuti võõrustab Intellektika noorte luulevõistlust Luuleprõmm 2019, kus noored autorid üle Eesti esitavad oma loomingut. „Läbi praktiliste tegevuste tekib parem arusaam enda oskustest ning kahtlemata annavad need ka erialadest põhjalikuma ülevaate,“ arvas korraldaja.

Intellektika lavaprogramm saab alguse Joosep Matjuse loodusfilmi “Tuulte tahutud maa” ühisvaatamisega ning lõpeb foorumiga, kus Eesti haridusmaastiku ja tööturu tuleviku teemal arutlevad haridus- ja teadusminister Mailis Reps, õpilasesinduste liidu juhatuse aseesimees Joosep Kään töötukassa Tartumaa osakonna juhataja Jane Väli. Vestluse eesmärk on välja tuua noorte soovid töökohtadele, tööandjate vajadused ning hariduspoliitika. Lisaks kõneletakse messil eduka õpilasfirma loomisest, finantsilisest iseseisvusest, välismaal õppimisest ja eksimuste lahendamisest. Semiootik Mihhail Lotman vestleb aga ülikoolide rollist Euroopa kultuuris.

Eapiir puudub

Messi projektijuht rõhutas, et Intellektika pole suunatud ainult koolinoortele, vaid seda võiksid külastada ka õpetajad, ringijuhid ja lapsevanemad. “Messil pole vanuselist piirangut, meie soov on esile tõsta elukestvat õpet ning ärgitada kõiki olenevalt vanusest kontakte looma, olgu siis sooviks end ametialaselt täiendada või hoopis töökohta vahetada,” rääkis Kikkul.

Tänavuse messi üheks fookuseks on ettevõtlus- ja karjääriala, kus on esindatud mitmed organisatsioonid ja ettevõtted, kes tutvustavad karjäärivõimalusi. Korraldaja sõnul on messil hea võimalus tutvuda erinevate ametitega ning endale praktika- või töökoht leida. Samuti jagavad väärt karjäärinõu töötukassa spetsialistid.

Messi üheks alateemaks on maaelu, mille alal tutvustatakse maamajanduslikke erialasid ning töövõimalusi eeskätt väljaspool linnasid. Külastajad saavad muuseas uudistada kaasaegset traktorit ning vestelda oma ala tippspetsialistidega, kes edendavad maapiirkondades ettevõtlust. „Koolides õpetatavad erialad on laiapõhjalised ning väljundiks ei ole tihtipeale ainult üks kindel amet, vaid need pakuvad mitmesuguseid võimalusi,“ ütles Kikkul.

Messile saab sõita tasuta bussiga, mis liigub marsruudil Kaubamaja-messikeskus. Buss väljub Kaubamaja peatusest täis- ja pooltundidel.

Autor: Henrik Urbel, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 07/02/2019 08:42:06test version:0.098770141601562