Küsitlus

Kas Tartu Ekspress peaks tegevust jätkama?

Kallasrada jääb õigusvaakumisse

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia
Millal võib põline rännumees end Emajõe ääres ohutult tunda? Lemmit Kaplinski

Kuigi linn lubab Emajõe kallasraja läbitavuse täiendava luubi alla võtta, pole endiselt võimalik prognoosida, millal siis igameheõiguse kohaselt linna läbiva veekogu kalda karistust kartmata otsast lõpuni läbi trampida võib.

22. augusti Tartu Ekspressis kirjeldas trükimuuseumi direktor Lemmit Kaplinski, kuidas tema seadusega antud õigust kümnemeetrist riba veekogu ääres pruukida eriti reljeefselt piirati, kui tee Vorbusel poolpalja ATV-juhiga kokku viis ning viimane ääriveeri tulirelva kasutamise võimalusele vihjas. Ilmneb, et tegelikult on linn selliseid „eikellegimaid“ täis: teoreetiline luba veepiirini välja murda võib ju olemas olla, kuid reaalsuses muudab eraomand selle sisutühjaks. „Kallasrada tundub pealtnäha selline lihtne teema, aga kui hakkad detailidesse minema, siis selgub selliseid ootamatusi, et vähe ei ole,“ möönis ka abilinnapea Raimond Tamm.

Jõgi on riigi päralt

Tõepoolest sunnib keskkonnaseadustik maaomanikku kallasraja sulgemise korral võimaldama ka möödapääsu, selle nõude täitmise jälgimise kohustus on pandud aga keskkonnainspektsioonile. „Kuna Emajõgi ei kuulu tegelikult linnale, vaid on riigile kuuluv laevatatav avalik veekogu, siis eeldatavasti peakski teemaga tegelema inspektsioon. Linnavalitsus ei ole ühtegi reidi ega järelevalvemenetlust seoses kallasrajaga läbi viinud,“ tõdes Tamm.

Paraku põrgatas inspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul siin probleemi linnale tagasi, märkides, et järelevalveasutus tegeleb küll kallasraja endaga, kuid avaliku juurdepääsu peaks tagama just nimelt kohaliku omavalitsuse planeering. Sestap määraski linn septembris ametniku, kellel on õigus riiklikku järelevalvet teostada.

Taga hullemaks: kuna valdav osa kallasrajast asub endise Tähtvere valla territooriumil, puudub Tartul praegu täiuslik pilt sealsete lubade kohta. „Selle info kokkupanemine võtab veel aega,“ tunnistas Tamm. „Sõltuvalt kogutud infost saame otsustada, milliste omanike suhtes on mõistlik algatada järelevalvemenetlus ja kellega tuleb minna nii-öelda pehmemat teed: tutvustada seadust, teha ettepanekuid kallasraja vabastamiseks ja nii edasi.“

Samas tuleb arvestada, et kuigi kalda omanikul ei ole õigust keelata ega takistada kallasrajale tulekut ei naaberkinnisasjalt ega ka veekogult, ei pea ta samas ka lillegi liigutama selle nimel, et looduslikke piiranguid sel teel eemaldada, olgu selleks siis langenud puud või vohav võsa. "Tegelikult omanikul mingit hoolduskohustust ei ole ja seda ei saa temalt nõuda. Samas ei ole tal ka kohustust lubada sinna omavalitsust, kes võib-olla isegi parima tahtmise juures tahaks kallasrada hooldada,“ tutvustas abilinnapea omalaadset paradoksi.

Visamad võimlevad

Kuigi lühiajaliselt on kallasrajal lubatud koguni telkida, peab sealjuures siiski alati silmas pidama, et viibitakse võõral maal ja omaniku kodurahu ei tohiks kannatada saada. „Tõsi on see, et kõik kallasraja kasutajad neid nõudeid ei täida, nad tekitavad oma käitumisega probleeme, alates kõige lihtsamatest asjadest nagu prügi maha jätmine,“ lisas Tamm.

Jõudumööda on linn siin ka kinnistuomanikele appi tulnud, näiteks korrastati mullu kaasava eelarve raames Tähtvere spordipark: vahetati välja sillad, paigaldati truubid, eemaldati oksad ja võsa. Tõnise kinnistu Vorbusel sai hoogtöö käigus koguni hubase käimla. „Pikemas perspektiivis on linn kindlasti huvitatud, et kallasrada oleks võimalikult pikalt järjest läbitav ja kasutatav,“ lubas abimeer, „koostöös omanikega oleme kindlasti valmis ka puhkekohti välja ehitama.“

Ajalistest tärminitest on aga praegu veel vara rääkida ja nii jääb maailmarändur Kaplinskil üle vaid mööda metsikut jõeäärt edasi seigelda – enda sõnul on ta hakkama saanud poolega. „Visamad on suutnud ikkagi ka kogu kallasraja läbida, on küll vahepeal vaja veidi rohkem võimelda,“ lohutas Tamm.

Autor: Sten Sang, sten@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 17/10/2019 10:43:06Lisa kommentaar

image with code
Koodi uuendamiseks kliki siia

test version:0.19161820411682