Kõik uudised Paberväljanne Online

Maamaks lakke

Volikogu otsustas kehtestada 2019. aastal maamaksumääraks 2,5% maa maksustamishinnast. Põllumajanduslikult haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäär on 2%.

Aastatel 2002-2018 oli maksumäär 1%, 2019. aastal 2%. Maamaksuseaduse järgi võib maksumäär olla 0,1-2,5%. Seekordne tõus on ette nähtud linna eelarvestrateegias. Järgmise aasta eelarvesse on planeeritud maamaksust tulu veidi üle 1,9 miljoni euro, see on ligi 400 000 eurot enam kui käesoleval aastal.

Alates 2013. aastast on maamaksust vabastatud maa omanik tiheasustusega alal kuni 1500 ruutmeetri ja hajaasustusega alal kuni 20 000 ruutmeetri ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on rahvastikuregistri andmetel tema elukoht. Tartus kehtib ka 25 euro ulatuses maksuvabastus pensionäridele, represseeritutele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kuid samuti ainult selle maa kohta, kus asuvas hoones on isiku elukoht, ja juhul, kui koduomaniku maksuvabastus ei kata kogu kinnistu maamaksu.

Autor: Aune Rumm, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 12/12/2019 09:38:19test version:0.072936773300171